VUXENUTBILDNINGEN
GÖINGE UTBILDNINGSCENTER
Källgatan 12
289 72 Sibbhult
044-775 64 00 (vxl)
ANSÖKAN TILL VUXENUTBILDNING

Ansökan avser
HT
VT
Personnr (År, mån, dag, nr)

ÅÅMMDD-NNNN
Förnamn
Efternamn
Mobil (har du ej mobil, ange hemnr!)
Utdelningsadress
Postnr och ortsnamn
Födelseland
E-postadress

Tidigare högsta slutförda skolutbildning

    SVENSK UTBILDNING
A Grundskola
B Gymnasieutbildning - Antal år:
C Högskoleutbildning
D Annan utbildning:
     
    UTLÄNDSK UTBILDNING
G Land:
Antal år:


Studiefinansiering (obligatorisk uppgift)


Jag tänker finansiera mina studier genom:

Studiemedel
Annan finansiering

Om jag blir antagen till utbildningen och om jag tänkt söka studiemedel från CSN så sker följande:

När du kryssar i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Cirka två veckor efter att du fått ditt antagningsbesked får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten "Ansök om studiemedel" som finns i Mina sidor på www.csn.se.
Hjälp till individuell studieplan:

A. Varför söker du denna utbildning?

B. Vad känner du till om yrkesområdet?

C. Har du praktiserat inom yrkesområdet? Beskriv iså fall vilka arbetsuppgifter du utförde, vilka arbetstider du hade och mellan vilka datum det skedde.

D. Annan motivering.
OBS! Uppgifter om dina gymnasiepoäng lämnas av skolan direkt till CSN.

Mål med studierna:Arbetslivserfarenhet:Övrigt:
Jag har redan studieplanerat med SYV:


Stöd och anpassningar:

Jag behöver stöd/anpassningar mina studier.
Jag önskar ett samtal med specialpedagogen vid kursstart.


Jag behöver följande stöd/anpassningar:
(ex. skrivande, inläst kurslitteratur, studiestruktur)

 
Kurs/sammanhållen utbildning som söks
(OBS! Garanterad kursstart i grupp vid tillräckligt antal sökande!)

Annan kurs:

Sysselsättning vid ansökningstillfället:

Inskriven på Arbetsförmedlingen sedan:
Studerande inom kommunal vuxenutbildning
Studerande i annan skolform
Heltidsanställd
Deltidsanställd
Annan sysselsättning
Eget företag
Tidigare elev

Jag har tidigare studerat på Göinge Utbildningscenter.
(Kopior på ev. gymnasie- och komvuxbetyg finns redan på skolan)


Datum


Så behandlar vi dina personuppgifter